23 juli 2010

Jo han vokser sgu

Vi var til check hos sundhedsygeplejersken i gaar, sammen Dorthe & Ove.
57 cm og 4.5 Kg, der er sket lidt den sidste maaned. Men der er lang vej til 2 meter.

Vi har lagt lidt flere billeder ud. Legemaatten og det stribet taeppe har vi faaet fra mit, Jespers, arbejde. Parken, hvor vi har taget billederne, ligger 50 meter vaek. Vi gaar en tur her naesten hver aften.


De er nu soedte......