14 februar 2011

Den foerste tand

Sidste uge var August en storrere udfordring end normalt. Han har faaet den foerste tand. Vi maa ikke se den, men vi kan maerke den. Det er gaaet lidt ud over nattesoevnen, som i forvejen ikke var noget at prale af....

Roen er saa smaat ved at vaere forbi. I soendags kravlede han de foerste meter. Eller dvs. skubbe sig bagud med haenderne. Men saa godt som kravle er det vel.

August er ogsaa blevet god til at vende sig om maven, han goer det naemest saa snart at vi ligger ham ryggen. Problemet er bare at han har glemt, hvordan han kommer tilbage igen.

Som i kan se paa billederne er han helt fjollet med min guitar. Naar han gaar rundt, dvs vi holder ham, ja saa gaar han lige hen til guitaren. Uden toeven. Men han noejes med at oeve akkorder, altsaa greb om guitaren, der bliver ikke slaaet paa strengene endnu.

From Januar 2011

Han er ogsaa ved at blive lidt langhaaret, det minder en del om farfar's garn i halvfjerdserne.

Ingen kommentarer: